Z minulosti trati 321 Český Těšín – Polanka nad Odrou

Věru dokonalou proměnou prošla původní jednokolejná lokálka. Na Ostravsku byla vždy ve stínu hlavních tratí, „ferdinandky“ a Košicko-bohumínské dráhy (KBD). Ale i ona pilně odvážela uhlí z dolů v její blízkosti. Kvůli nim vlastně také vznikla, i když poměrně pozdě, jako jedna z posledních v zemích Koruny české. Postavila ji společnost Ostravsko-frýdlantská dráha (OFD, s většinovým podílem státu) jako odbočku své kmenové trati (dle názvu). Úsek Kunčice – Prostřední Suchá otevřela 15. listopadu 1911. Měla namířeno až do Fryštátu (Karviné), výstavba tímto směrem se však nikdy neuskutečnila.

Kolejové spojení Prostřední Suché a (staré) Karviné vzniklo pouze prostřednictvím důlních vleček. Již v letech 1910-13 byly vybudovány vlečky z Prostřední Suché k dolu Barbora, který už byl napojen z Karviné, k jámě Suchá, kam byla zároveň dovedena kolej z Nové jámy (Lazy), připojené na Báňskou dráhu v Doubravě a konečně z Šumbarku (Havířova) k dolu Habsburg (Pokrok (Fučík)).

Lokálka nezůstala v kusé podobě, 1. září 1914 začal provoz na úseku Prostřední Suchá – Český Těšín. Do Těšína, kde vládla rovněž KBD, se trať dostala připojením na „Dráhu moravskoslezských měst“ výhybkou na pravém břehu řeky Olše. Za Rakouska-Uherska pravobřežní vedení trati nemělo žádnou zvláštní příchuť, ta vyplynula až vznikem Československa a ustálením hranice na Těšínsku v roce 1920 na řece Olši. Tehdy se 5 kilometrů trati ocitlo mimo naše území, v Polsku. Na obzoru se začala rýsovat první přestavba. V průběhu 20. let 20. století projekt přeložky dozrával a v závěru této dekády byl realizován. O přeložce pojednává samostatný článek.

Prodloužení vzniklo i na západním konci lokálky, z Kunčic do Polanky, ležící na „ferdinandce“. Veřejnoprávní pochůzka na zamýšlené trase proběhla ve dnech 26. až 30. září 1911, ale pak jakoby zájem ochaboval. Nová pochůzka pro stavební variantu v km 6,52 až 7,67, čili zaústění do Kunčic, se konala až 10. 8. 1917. Navzdory těžké době byla tato spojka během první světové války postavena a dne 4. dubna 1919 zde komise vykonala technicko-bezpečnostní zkoušku. V zápisu se objevilo mj.: vjezd do stanice Velké Kunčice dosud proveden není, byla zřízena prozatímní odbočka v km 30,946/7,276 OFD. Jelikož ve stanici vítkovické schází příjezdní silnice, nástupiště, skladiště, osvětlení, čekárna a vůbec celé zařízení, nelze prozatím tuto stanici pro veřejnou dopravu otevříti. Uděluje se z moci komise užívací povolení s tím omezením, že stanice Polanka pouze jako st. provozní používána býti smí.

Poválečný vzrůstající provoz paradoxně novou spojku nepotřeboval a tak zde nikdy nebyl zahájen pravidelný provoz. Úplně mrtvo tu ale asi nebylo. Úřední list z 3. 9. 1927 přinesl užívací povolení pro dočasnou úzkokolejku Vítkovického těžařstva z km 33,9-34,2 trati Polanka – Kunčice k staveništi dělnických domků, k překládání „hmotin“. V roce 1935 rozhodli drážní úředníci o snesení trati. Svršek mezi Kunčicemi a Polankou byl snesen mezi 30. 7. a 2. 10. 1935.

Ve dvacátých letech byly na provozované trati otevřeny nové zastávky Dolní Suchá a Bartovice. Bartovická zastávka ležela úplně jinde než nynější nádraží, o kilometr blíž Ostravě u přejezdu, na dnes opuštěném úseku při kraji areálu Mittal (NH). Po roce 1918 osobní vlaky přestaly zastavovat na polské zastávce Marklowice. V roce 1927 byla v Českém Těšíně povolena stavba vlečky do městských jatek, umístěných v rozběhu KBD a trati do Polska. Vlečka odbočila z lokálky v obvodu těšínské stanice mezi km 0,6–0,7.

Po druhé sv. válce si neustále vzrůstající provoz vynutil přestavbu na dvoukolejku, která přinesla další přeložky. V úseku Kunčice – (nynější) Bartovice musela trať ustoupit rozpínající se Nové huti. Přeložka vznikla až o přibližně 460 metrů jižněji. Kromě Bartovic bylo vybudováno prakticky nové nádraží v Kunčicích, což je patrné například z projektu z října 1950. Počátkem roku 1951 se projekt ještě projednával. Z poloviny roku 1953 pochází informace, že slíbený termín dokončení stavby dvoukolejné trati Kunčice – Bartovice, září 1953, nebude dodržen. Do roku 1955 to už stihli. Na přelomu let 1956/57 je zahájen dvoukolejný provoz až do Havířova.

Pro dvoukolejku z Havířova do Albrechtic vybrali projektanti zcela novou trasu, asi o 700 metrů kratší. Nová trať, zatím s jednou kolejí, byla otevřena 30. června 1961 (kronika Havířova). Druhá kolej následovala v roce 1962 a snad tehdy byla stará trať opuštěna osobní dopravou. Nákladní pro obsluhu tamních dolů zůstala, pod hlavičkou ČSD však jen do konce roku 1984 (poté OKD-D). Poslední přestavěný úsek s novou stanicí Albrechtice, s napojením na bývalou KBD zahájil provoz v roce 1963. Nové nádraží bylo vybudováno i v Havířově. Do něho bylo přeloženo zaústění od Prostřední Suché, při opuštění kilometrového úseku s velkým zářezem a silničním nadjezdem. Zbytku náspu na splynutí se současnou vlečkou OKD-D jsme si mohli všimnout při předloňském „hudcování“ po ostravských kolejích (zářez je zasypán). V 90. letech 20. století byla vytrhána část staré trati z Albrechtic po napojení dolu 9. květen.

Pro úplnost chybí ještě zmínit poměrně známou skutečnost o výstavbě nové trati Kunčice – Polanka/Svinov. Převážně využila trasu neprovozované trati, výrazná odchylka nastala jen v zaústění do Kunčic, jež dostalo mimoúrovňovou podobu. Trať byla zprovozněna po částech roku 1964.

Stručný přehled stanic a zastávek: rakouské názvy z JŘ 1915, změny za ČSD dle PTV, příp. poč. 20. let orientačně dle JŘ. PJ = prodej jízdenek.

Km Stanice, zastávka, zajímavost
0,00
319,26
Český Těšín, odbočná stanice. (Teschen). Do r. 1920 Těšín, 1920-22 v JŘ Český Těšín, 1. 8. 1922 sloučena staniční služba a dopravní úřad ČSD a KBD, poté název Těšín státní nádraží, (na KBD: Těšín Košicko-bohumínská dráha), od 1. 3. 1924 sloučeny v Těšín, souč. název od 1. 1. 1925.
2,80
322,02
Zpupná Lhota, bývalá zastávka. (Elgoth). Do 31. 12. 1924 Lhota u Těšína. Zrušena od 2. 9. 1962.
4,62
323,88
Chotěbuz, zastávka. (Thiergarten). Do 5. 1963 Podobora (km 4,47 a 323,73, budova na opačné straně).
10,69 Albrechtice u Českého Těšína, stanice. (Albersdorf). Do 31. 12. 1924 Albrechtice u Těšína. Otevřena 7. 1963 na přeložce (na sev. straně pův. zastávky a nákladiště).
13,29 Horní Suchá, zastávka.
14,7.. Horní Suchá, bývalá zastávka na pův. trati. (Ober-Suchau). Otevřena r. 1915/16.
16,33 Prostřední Suchá, bývalá stanice ČSD. (Suchau im Schlesien). Do 31. 12. 1924 Suchá ve Slezsku. Od 1. 1. 1985 přešla pod OKD-D.
18,2.. Dolní Suchá, bývalá zastávka na pův. trati. Otevřena 1. 6. 1924 (nebo 1. 7.).
15,29 Havířov-Suchá, zastávka. Změna názvu z Dolní Suchá 5. 1962 (při přeložení?).
19,12 Havířov, stanice. (Schumbarg im Schlesien). Do 6. 1956 Šumbark ve Slezsku.
4,1 Důl Fučík I, bývalé nákladiště. (Habsburg). Do r. 1920 Habsburgova jáma, 1920 – 31. 12. 1950 Jáma Pokrok, 1951-5X Petřvald. Poloha na trati Havířov – Důl Fučík I s veřejnou nákladní přepravou, od 1. 1. 1956 pouze neveřejná, od 60. let? vlečka OKD-D. Vše zrušeno r. 2003, vytrháno.
22,61 Šenov, zastávka bez PJ. (Schönhof im Schlesien). Do r. 1940 Šenov ve Slezsku, 1940 – 31. 12. 1950 Šenov u Frýdku, 1951-61 Šenov u Místku. Dříve také nákladiště, zrušeno od 1. 2. 1963, manipulační kolej vytrhaná, dochované skladiště s rampou.
24,96 Ostrava-Bartovice, stanice bez PJ. Do r. 1961 Bartovice. PJ zrušen r. 2006.
26,7.. Bartovice, bývalá zastávka na pův. trati. Již v zimním JŘ 1915 avizována ode dne otevření, do r. 1918 se tak zřejmě nestalo. Otevřena až r. 1922(?). Zrušena otevřením žst.
29,22 Ostrava-Kunčice, odbočná stanice. (Gross Kunzendorf a. d. Ostrawitza). Do 31. 12. 1924 Velké Kunčice nad Ostravicí, 1925-49 Kunčice nad Ostravicí. Zaniklá úzkokolejka ke kruhovce kunčického velkostatku, užívací povolení r. 1922.

Jaroslav Přibyl, srpen 2006

Poznámky

Stará severní i nová jižní trasa mezi Havířovem a Albrechticemi jsou dobře zachyceny na Amapách.

Příspěvek byl publikován v rubrice Historie železnic ČR se štítky , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář