Okolím Sokolova + údolím Ohře přes Loket a Svatošky do Karlových Varů

Datum konání: Pátek až neděle 25. – 27. srpna 2017.

Srazy účastníků: 1) V pátek 25.8.2017 v 11.05 hod na nástupišti žst. Sokolov (po příjezdu R 614 Ohře od Prahy a Ústí/L.)
2) V sobotu 26.8.2017 v 9.05 hod ve vestibulu žst. Sokolov (po příjezdu R 616 Větruše od Prahy a Ústí/L.).
3) V neděli 27.8.2017 v 8.30 hod pod velkým žel. viaduktem v Královském Poříčí (na tamní žel. zastávku možný příjezd Os 7025 od Sokolova).

Program akce: V pátek 25.8. ihned po srazu oběd v restauraci „Šenvert“ (u vyústění podchodu pod kolejištěm žst. Sokolov směrem ke škole), čímž počkáme na Os 7354 (odj. ze Sokolova v 12.29), kterým popojedeme do Dasnice. U nádraží Dasnice překřížíme trasu zaniklé vlečky dolů (později jen kamenolomu) a zvolna vystoupáme na Chlum sv. Maří (náboženské poutní místo s klášterem, prohlídka?). Poté přes Drsný vrch (rozhled, stará kamenná rozhledna nepřístupná) a následně sejdeme okolo místa zaniklé briketárny k nádraží Kynšperk nad Ohří. Na obou stranách trati se dříve povrchově dobývalo uhlí – prohlédneme si pozůstatky nadjezdu úzkokolejky nad tratí 140 (pokud násep nebude moc zarostlý). Pak po mostě do Kynšperka nad Ohří – prohlídka města a po lávce opět k nádraží. V podvečer vhodným vlakem zpět do Sokolova, resp. do Královského Poříčí na nocleh.

sobotu 26.8. po srazu na nádraží Sokolov odbočíme za autobusovým nástupištěm na starý most přes Ohři, za ním projdeme historické jádro Sokolova až k býv. klášteru. Poblíž prohlídka nového silničního mostu přes Ohři. Navazující nová komunikace nás přivede ke skomírajícímu vlečkovému areálu a bývalé uhelné elektrárně Dolní Rychnov. Malé industriální překvapení u trasy 900 mm důlní dráhy za podjezdem pod normálněrozchodnou vlečkou. Pokračovat budeme po tělese zaniklé 900 mm el. dvoukolejky SU k mostu přes Ohři, silnici a trať 140 k propojovacímu vtoku/výtoku vod jezera Medard a řeky Ohře. Dále půjdeme rekultivovanou plochou okolo zatopeného dolu Medard do Svatavy (u nedalekých budoucích lagun a pláží se ještě dobývá pověstné „poslední uhlí z Medarda“). Z nového silničního nadjezdu okoukneme a vyfotíme nakládku uhlí u jižního konce autocesty z těžebního prostoru (či rozšířenou vlečku?). Pak přesun na oběd do restaurace „Raf“ – zřejmě po staré silnici skrz Svatavu.

Odpoledne půjdeme nad zářezem S silničního obchvatu mezi Svatavou a Sokolovem (trasa dříve sloužila 900 i 1435 mm důlní dráze SU), pak severně od návrší Šenvert výhled na postup skrývky povrchového dolu Jiří. Návrat k žst. Sokolov (cestou pohled na chátrající depo), z přednádražního prostoru pak po cyklotrase ze staré silnice směr Královské Poříčí. U hřbitova v Královském Poříčí obhlídka pozůstatků původní trasy BD a infocedulí naučné stezky, která nás přivede až ke statku Bernard.

V areálu Bernard ubytování resp. odložení zavazadel/kol. Navštívit tu lze expozice řemesel, zookoutek a zejména rozsáhlou výstavu o řece Ohři a pamětihodnostech v jejím povodí. Po absolvování prohlídky večerní posezení (na čepu pivo Bernard).

neděli 27.8. po snídani na Bernardu sraz s ostatními účastníky u koloniálu s občerstvením pod žel. zastávkou Královské Poříčí (pod tamním velkým viaduktem). Pak údolím Ohře – pod dálničním mostem, zastavení ve Starém Sedle (výtok ze štoly Jana Křtitele na P břehu Ohře, na ploše býv. Starckova minerálního závodu už přes 100 let tráva neroste). V Lokti si projdeme historické město, v případě časové rezervy odbočíme na hrad (prohlídka?) a dáme oběd ve vodácké hospodě na dolním konci Lokte. Dále pohodlná cesta divokým údolím Ohře ke Svatošským skalám, po lávce na P břeh, tam prohlídka a občerstvení ve volnočasovém areálu Svatošky – dětský ráj (dříve pionýrský tábor s 600 mm dětskou železnicí). Pak po tur. stezce z údolí Ohře okolo SOS dětské vesničky nejkratší cestou na Doubí u K. Varů a MHD či vlakem do Karlových Varů – k dopravnímu terminálu u Dolního nádraží (mohli bychom tam být před 16.00). Odtamtud domů (pro nejrychlejší spojení na Prahu žlutým autobusem se doporučuje včasná rezervace místa).

Ubytování a stravování: Noclehy Pá/So i So/Ne se předpokládají na statku Bernard v Královském Poříčí (luxusnější varianta, na www.statek-bernard.cz rezervován zatím jeden třílůžkový pokoj). Případní zájemci o levnější nocleh v Sokolově či okolí nechť si ubytování laskavě zajistí individuálně. V minulosti jsme např. využili tur. ubytovnu ve sportovním areálu, viz: http://www.mdksokolov.cz/index.php/infocentrum/tipy/ubytovani/ubytovny-v-sokolove  Stravování – viz program výše, na statku Bernard je kvalitní nekuřácká restaurace.

Přihlášky a účastnické poplatky: Přihlášky stačí orientačně do 1. 8. 2017 za předpokladu, že dotyčný si zajistí nocleh(y) samostatně prostřednictvím www či jinak. Případné vstupné do sakrálního komplexu v Chlumu sv. Maří, v Královském Poříčí, na hrad Loket a eventuálně do „muzea“ Svatošských skal (bude-li již fungovat) si každý účastník zaplatí individuálně.

Kilometráž: V pátek cca 10 km, v sobotu cca 12 km, v neděli cca 15 km.

Doporučené mapy: KČT 1:50 000 č. 2 (Slavkovský les), č. 3+4 (Krušné hory – Kraslicko, Karlovarsko).

Organizátor akce: Ing. Jiří Čapek, Na Rokytce 8, 180 00 Praha 8-Libeň, tel. 284 827 356, mobil: 737 641 348.

Poznámka: Prakticky celou trasu výletu je možno absolvovat i na kole, tempo však bude přizpůsobeno pěším.

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář