Okolím Sokolova + údolím Ohře přes Loket a Svatošky do Karlových Varů

Datum konání: Pátek až neděle 25. – 27. srpna 2017.

Srazy účastníků: 1) V pátek 25.8.2017 v 11.05 hod na nástupišti žst. Sokolov (po příjezdu R 614 Ohře od Prahy a Ústí/L.)
2) V sobotu 26.8.2017 v 9.05 hod ve vestibulu žst. Sokolov (po příjezdu R 616 Větruše od Prahy a Ústí/L.).
3) V neděli 27.8.2017 v 8.30 hod pod velkým žel. viaduktem v Královském Poříčí (na tamní žel. zastávku možný příjezd Os 7025 od Sokolova).

Program akce: V pátek 25.8. ihned po srazu oběd v restauraci „Šenvert“ (u vyústění podchodu pod kolejištěm žst. Sokolov směrem ke škole), čímž počkáme na Os 7354 (odj. ze Sokolova v 12.29), kterým popojedeme do Dasnice. U nádraží Dasnice překřížíme trasu zaniklé vlečky dolů (později jen kamenolomu) a zvolna vystoupáme na Chlum sv. Maří (náboženské poutní místo s klášterem, prohlídka?). Poté přes Drsný vrch (rozhled, stará kamenná rozhledna nepřístupná) a následně sejdeme okolo místa zaniklé briketárny k nádraží Kynšperk nad Ohří. Na obou stranách trati se dříve povrchově dobývalo uhlí – prohlédneme si pozůstatky nadjezdu úzkokolejky nad tratí 140 (pokud násep nebude moc zarostlý). Pak po mostě do Kynšperka nad Ohří – prohlídka města a po lávce opět k nádraží. V podvečer vhodným vlakem zpět do Sokolova, resp. do Královského Poříčí na nocleh.

V sobotu 26.8. po srazu na nádraží Sokolov odbočíme za autobusovým nástupištěm na starý most přes Ohři, za ním projdeme historické jádro Sokolova až k býv. klášteru. Poblíž prohlídka nového silničního mostu přes Ohři. Navazující nová komunikace nás přivede ke skomírajícímu vlečkovému areálu a bývalé uhelné elektrárně Dolní Rychnov. Malé industriální překvapení u trasy 900 mm důlní dráhy za podjezdem pod normálněrozchodnou vlečkou. Pokračovat budeme po tělese zaniklé 900 mm el. dvoukolejky SU k mostu přes Ohři, silnici a trať 140 k propojovacímu vtoku/výtoku vod jezera Medard a řeky Ohře. Dále půjdeme rekultivovanou plochou okolo zatopeného dolu Medard do Svatavy (u nedalekých budoucích lagun a pláží se ještě dobývá pověstné „poslední uhlí z Medarda“). Z nového silničního nadjezdu okoukneme a vyfotíme nakládku uhlí u jižního konce autocesty z těžebního prostoru (či rozšířenou vlečku?). Pak přesun na oběd do restaurace „Raf“ – zřejmě po staré silnici skrz Svatavu.

Odpoledne půjdeme nad zářezem S silničního obchvatu mezi Svatavou a Sokolovem (trasa dříve sloužila 900 i 1435 mm důlní dráze SU), pak severně od návrší Šenvert výhled na postup skrývky povrchového dolu Jiří. Návrat k žst. Sokolov (cestou pohled na chátrající depo), z přednádražního prostoru pak po cyklotrase ze staré silnice směr Královské Poříčí. U hřbitova v Královském Poříčí obhlídka pozůstatků původní trasy BD a infocedulí naučné stezky, která nás přivede až ke statku Bernard.

V areálu Bernard ubytování resp. odložení zavazadel/kol. Navštívit tu lze expozice řemesel, zookoutek a zejména rozsáhlou výstavu o řece Ohři a pamětihodnostech v jejím povodí. Po absolvování prohlídky večerní posezení (na čepu pivo Bernard).

neděli 27.8. po snídani na Bernardu sraz s ostatními účastníky u koloniálu s občerstvením pod žel. zastávkou Královské Poříčí (pod tamním velkým viaduktem). Pak údolím Ohře – pod dálničním mostem, zastavení ve Starém Sedle (výtok ze štoly Jana Křtitele na P břehu Ohře, na ploše býv. Starckova minerálního závodu už přes 100 let tráva neroste). V Lokti si projdeme historické město, v případě časové rezervy odbočíme na hrad (prohlídka?) a dáme oběd ve vodácké hospodě na dolním konci Lokte. Dále pohodlná cesta divokým údolím Ohře ke Svatošským skalám, po lávce na P břeh, tam prohlídka a občerstvení ve volnočasovém areálu Svatošky – dětský ráj (dříve pionýrský tábor s 600 mm dětskou železnicí). Pak po tur. stezce z údolí Ohře okolo SOS dětské vesničky nejkratší cestou na Doubí u K. Varů a MHD či vlakem do Karlových Varů – k dopravnímu terminálu u Dolního nádraží (mohli bychom tam být před 16.00). Odtamtud domů (pro nejrychlejší spojení na Prahu žlutým autobusem se doporučuje včasná rezervace místa).

Ubytování a stravování: Noclehy Pá/So i So/Ne se předpokládají na statku Bernard v Královském Poříčí (luxusnější varianta, na www.statek-bernard.cz rezervován zatím jeden třílůžkový pokoj). Případní zájemci o levnější nocleh v Sokolově či okolí nechť si ubytování laskavě zajistí individuálně. V minulosti jsme např. využili tur. ubytovnu ve sportovním areálu, viz: http://www.mdksokolov.cz/index.php/infocentrum/tipy/ubytovani/ubytovny-v-sokolove  Stravování – viz program výše, na statku Bernard je kvalitní nekuřácká restaurace.

Přihlášky a účastnické poplatky: Přihlášky stačí orientačně do 1. 8. 2017 za předpokladu, že dotyčný si zajistí nocleh(y) samostatně prostřednictvím www či jinak. Případné vstupné do sakrálního komplexu v Chlumu sv. Maří, v Královském Poříčí, na hrad Loket a eventuálně do „muzea“ Svatošských skal (bude-li již fungovat) si každý účastník zaplatí individuálně.

Kilometráž: V pátek cca 10 km, v sobotu cca 12 km, v neděli cca 15 km.

Doporučené mapy: KČT 1:50 000 č. 2 (Slavkovský les), č. 3+4 (Krušné hory – Kraslicko, Karlovarsko).

Organizátor akce: Ing. Jiří Čapek, Na Rokytce 8, 180 00 Praha 8-Libeň, tel. 284 827 356, mobil: 737 641 348.

Poznámka: Prakticky celou trasu výletu je možno absolvovat i na kole, tempo však bude přizpůsobeno pěším.

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář