Tulák po drahách (časopis)

Tulák po drahách 88Klubový časopis Tulák po drahách byl původně interní tiskovinou, od čtvrtého čísla ho prodáváme i veřejně v Praze a Brně. První číslo vyšlo 18. ledna 1997, dlouho vycházelo 5 čísel ročně, v posledních letech se počet čísel snížil na 4.

Časopis uveřejňuje především různé historické články týkající se drážní dopravy. Dále v něm najdete zprávy z minulých akcí klubu a plány budoucích akcí, kromě toho dle volného místa vychází i různé drobné příspěvky.

Kromě Tuláka jsme vydali i 4 čísla časopisu MHD 2000, který navazoval na známý „Magazín MHD“, ale to byla soukromá iniciativa Richarda Bílka a Martina Haráka, kterou jsme my pouze zastřešili. Tento časopis vycházel jen jediný rok, pak byl z ekonomických důvodů zastaven (autoři se přesunuli do Wolfovy Městské dopravy).

Časopis si můžete zakoupit v pražském Pragomodelu a u Kudrny ve stánku na brněnském hlavním nádraží.

Obsah posledního čísla (88):

  • Trať Svitavy–Polička–Žďárec u Skutče
  • Trať Vraňany–Lužec nad Vltavou
  • Jindřichovické úzkokolejky
  • Nákl. nádraží Praha-Žižkov
  • Pozemní lanovka na Komáří Vížku
  • 3 články z historie Buštěhradské dráhy
  • Vlečka v Břasích
  • Návštěvy tratí: tři dráhy a přeložka v Sučanech; Cheb–Waldsassen; tratě v Braniborsku
  • Dráhařské novinky v zahraničí

Přehled starších čísel

Čísla 1 – 10

Čísla 11 – 20

Čísla 21 – 30

Čísla 31 – 40

Čísla 41 – 50

Čísla 51 – 60