Zdemyslice

Ospalou atmosféru obce Zdemyslice mohou rušit kromě vlaků snad už jen občasní turisté, vydavší se na nedalekou zříceninu hradu Vlčtejna. Zastávka je díky blízkosti tratě umístěna téměř v centru vsi a podle toho je i využívána. Přesto by se tu jízdenky nejspíš neprodávaly, nebýt hradla a jeho obsluhy.

Málokdo si už vzpomene na předválečný ruch štěrkovny severně od obce, kde se drtil a na vlečce nakládal kámen z nedalekého lomu. Z kamenolomu, položeného v mírném svahu, na je­hož vrcholu trůní Vlčtejn, se dopravoval visutou nákladní lanovkou.

Lom a štěrkovna patřily ČSD, činnost vyvíjely asi od roku 1911. Bližší představu o zařízení a činnosti získáme z provozního řádu, schváleném asi v roce 1932. Z popisu zařízení: Lom (štěr­kovna) je v km 329,3-7 vlevo trati České Velenice – Plzeň. Budova, ve které jsou umístěny drtiče, strojírna, dolní stanice lanovky a dvě obytné budovy jsou na pozemku železničním, lanovka a vlastní lom na najatém pozemku soukromém. Lámání v lomu a doprava kamene k horní stanici lanovky jsou zadány akordantovi, pro tyto práce má v lomu vlastní zaměstnance. U provozu strojů, lanovky, v kovárně, při obsluze drtičů v dolní stanici lanovky, při nakládání rozdrceného kamene na vlečce a při obsluze vlečky zaměstnává dráha vlastní zaměstnance. V dolní stanici je ústrojí pro pohon tažného lana. Horní stanice lanovky je u lomu. Ústí do ní polní drážka z lomu dvěma spády a dvěma kruhovými otáčidly. Lanovka má délku 640 metrů, výškový rozdíl 57,9 m. Nosné lano je zavěšeno na dřevěných sloupech od sebe 75–90 metrů vzdálených, obíhá 12 vo­zíků. Lanovku stavěly Škodovy závody.

Polní drážka v lomu má rozchod 500 mm, z průběžné koleje odbočují jednotlivé větve přímo k místům, kde se dobývá, vozík tvoří závěsná korba na podvozku. Doprava koňmo. U nakládací stanice končí drážka dvěma tupými kolejemi ve spádu.

Vlečka odbočuje z km 329,3-4, dvoukolejná, délka asi 160 metrů. Má vlastní zabezpečení výhybek z místního bloku, výhybky jsou v přímé závislosti s krycími návěstidly. Vlečku obsluhuje staniční úřad v Nezvěsticích vlečkovými vlaky podle jízdního řádu, s použitím stroje a personálu místní dráhy. Prázdné vozy jsou přistavovány na druhou kolej vlečky ke zděné rampě, vysoké 3 metry, prodloužené na obě strany rampou dřevěnou. Denně se naloží 10–14 vozů, obvykle jede jeden vlak denně.

Pod síta drtičů jsou přistavovány překlopné vozíky, do nich se plní štěrk o průměru 3 cm, na­plněné jsou odváženy po kolejničkách, položených na rampě na obě strany až k rampě dřevěné a překlopením (v přesahu rampy jsou připevněna šikmo skloněná skluzná prkna) je štěrk shazován do vozů – totéž s drtí. Drť, která se zrovna nenakládá, se sype na skládku v prostoru pod podla­hou dřevěné rampy, zařízené tak, že přímo z ní může být drť nakládána do nízkostěnných vozů.

Od doby vydání provozního řádu pracovala štěrkovna už jen krátce. Asi v roce 1934 byla zru­šena. Poslední zmínku o ní najdeme ve zprávě z jiné tehdejší štěrkovny ČSD, pod Mariánskou skálou v Ústí nad Labem: …Od počátku roku 1937 pracujeme ve štěrkovně dvěma drtiči, které sem byly převezeny ze zrušené štěrkovny v Zdemyslicích u Plzně. Tyto drtiče byly dodány v roce 1913, jsou značně opotřebované a vyžadují nákladného udržování…

Jaroslav Přibyl, prosinec 2005

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Historie železnic ČR. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář